استخدام شرکت دژپاد صنعت سازه

    تعداد بازدید 2047 

1402/06/30
کد: 48490298 موضوع قرارداد : پیمانکار تعمیرات واحد گندله سازی شروع ثبت نام : 1402/07/30 پایان ثبت نام :1402/07/05

استخدام شرکت بهسازان خاور میانه

    تعداد بازدید 2007 

1402/06/30
کد: 48556611 موضوع قرارداد : انجام عملیات نگهداری و تعمیرات جرثقیل های ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/06/30 پایان ثبت نام :1402/07/05

استخدام شرکت ایران کارت

    تعداد بازدید 5035 

1402/06/20
کد: 48573381 موضوع قرارداد :انجام عملیات تعمیرات و نگهداری ازجرثقیلهای سقفی و دروازه ای، نیم دروازه ای و منوریل و.. ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/06/20 پایان ثبت نام :1402/06/24

استخدام شرکت ارس فولاداصفهان

    تعداد بازدید 9140 

1402/05/28
کد: 48467287 موضوع قرارداد : راهبری قسمت اجرایی کارگاه اسکلت فلزی شرکت فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/05/28 پایان ثبت نام :1402/06/01
کد: 48575051 موضوع قرارداد : تامین نیروی انسانی اماکن ورزشی سپاهان نوین شروع ثبت نام : 1402/05/22 پایان ثبت نام :1402/05/25
کد: 48575051 موضوع قرارداد : تامین نیروی انسانی اماکن ورزشی سپاهان نوین شروع ثبت نام : 1402/05/21 پایان ثبت نام :1402/05/25

استخدام شرکت توحید صنعت اسپادان

    تعداد بازدید 5627 

1402/05/02
کد: 48545177 موضوع قرارداد : انجام عملیات تعمیرات برق تجهیزات خطوط تولید و نواحی پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا شروع ثبت نام : 1402/05/04 پایان ثبت نام :1402/05/08
کد: 48559623 موضوع قرارداد : پخت و توزیع انواع غذای مورنیاز شرکت فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/04/22 پایان ثبت نام : 1402/04/27

استخدام شرکت مهندسی رهاب گستر پردیس

    تعداد بازدید 9197 

1402/04/13
کد: 48572333 موضوع قرارداد : انجام عملیات تعمیرات و بازسازی تجهیزات مکانیک خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا شروع ثبت نام : 1402/04/14 پایان ثبت نام :1402/04/18

استخدام شرکت راهبران فولاد اصفهان

    تعداد بازدید 2623 

1402/04/13
کد: 48557130 موضوع قرارداد : راهبری خطوط برش قلع اندود، ساخت پالت و بسته بندی محصولات قلع اندود شرکت فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/04/17 پایان ثبت نام :1402/04/21

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0