استخدام شرکت ایران کارت

کد: 48573381 موضوع قرارداد :انجام عملیات تعمیرات و نگهداری ازجرثقیلهای سقفی و دروازه ای، نیم دروازه ای و منوریل و.. ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه شروع ثبت نام : 1402/06/20 پایان ثبت نام :1402/06/24

استخدام شرکت ایران کارت

شروع ثبت نام : 1402/06/20     پایان ثبت نام : 1402/06/24

این شرکت به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از واجدین شرایط با برگزاري آزمون، ارزیابي مهارتي و مصاحبه، كانون ارزیابي شایستگي ، شناختی و معاینات طب صنعتي جهت سنجش سلامت وتوانایي جسمي به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي جذب مي نماید.

تخصص مورد نیاز  جنسیت تعداد
كارشناس ايمني مرد 1
تكنسين تعميرات برق جرثقیل سقفی مرد 2
تكنسين تعميرات مكانيك جرثقیل سقفی مرد 1
تعميركار برق جرثقیل سقفی مرد 3
تعميركار مكانيك جرثقيل سقفی مرد 5

 

 

الف)  شرایط عمومي

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ایران

2- تدین به دین اسلام یا یکي از ادیان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي

3- نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد

4- عدم سوء مصرف مواد اعتيادآور به تأیيد مراجع ذی صلاح

5- داشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم

6 - شرایط سنی:

حداقل سن 18 سال تمام شمسی

حداکثر سن :

- رده اپراتوری 27 سال تمام شمسی

-  رده تکنیسن  29سال تمام شمسی

-   رده کارشناسی  31سال تمام شمسی

- (مبناي محاسبه حداكثر سن آخرین روز ثبت نام می باشد)

7-  داشتن سلامت و توانایي كامل جسمي، روحي و ویژگي هاي روانشناختي جهت انجام فعاليت هاي شغلي طبق تأیيد مركز بهداشت حرفه اي

 

ب) شرایط اختصاصی

1- به كليه دارندگان كارت هاي پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم  به مدت 24ماه خدمت نظام وظيفه قانوني به حداكثر سن اضافه خواهد شد.

2- داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط با پرداخت حق بيمه در صندوق هاي بازنشستگي معتبر كشور مي باشند، به ازاي هر سال سابقه یک سال و تا سقف 6 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

این دسته از افراد مي بایست گواهي پرداخت حق بيمه از صندوق بازنشستگي مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز كنترل مدارک (پس از کسب حد نصاب نمره قبولی آزمون كتبي ) به همراه داشته باشند.

 

ج)شرایط شایستگی

 

شغل: تعمیرکار تجهیزات مکانیکی جرثقیلهای سقفی

1-  مدرک تحصیلی دیپلم مکانیک

2- نقشه خوانی

3- عیب یابی تجهیزات مکانیک

4- آشنایی با ابزار آلات مکانیک

5- تعویض ، نگهداری و کنترل سیستم های مکانیکی

6- انجام جوشکاری های الکتریکی ( برنج و ...)

7- تنظیم دستگاه های مکانیک ، یاتاقان ها ووسایل محکم کننده انعطافی

8- بازرسی هندریل ها ، گریتینگ ها ، منهول و ....

9- آشنایی با ماشین اره ، دریل ، سنگ زنی و خم لوله

10-انجام برشکاری با هوا برش

11-آشنایی با گیربکس ها

12-آشنایی با انواع روانکار ها

13-آشنایی با انواع کوپلینگ ها

14-آشنایی با انواع انطباق ها

15- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

 

 

شغل : تعمیرکار تجهیزات برق و الکترونیک جرثقیلهای سقفی

1- مدرک تحصیلی دیپلم برق

2- آشنایی و تست کلیه سیستم های الکتریکی و ابزاردقیق

3- راه اندازی و کنترل موتور های AC.DC

4- انجام عملیات اصلاحی مدارات الکتریکی

5- انجام عملیات تعمیراتی روی دستگاه ها با ولتاژ بالا

6- آشنایی با فرآیند ساخت تابلو های برق و فعالیت های کابل کشی

7- آشنایی با ابزار آلات برق

8- عیب یابی تجهیزات برقی

9- نقشه خوانی برق ( قدرت و فرمان)

10-آشنایی با دستگاه های اندازه گیری

11-آشنایی با انواع حفاظت های الکتریکی

12-آشنایی با انواع کلید های الکتریکی

13-آشنایی با انواع ترانس ها

14- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

 

تکنسین مکانیک و تجهیزات جرثقیل سقفی

1. حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم مکانیک .

2. ارتباط موثر .

3. متقاعدسازی .

4. تاب آوري .

5. خوداتکایی .

6. روحیه یادگیري .

7. خلاقیت و ایده پردازی .

8. نظارت برفعالیت ها .

9. توانمندسازی .

10.روحیه تیم سازی و کارگروهی .

11.بکارگیری،اثرگذاری،ایجاد انگیزه در پرسنل .

12.نقشه خوانی صنعتی .

13.آشنایی با ابزار آلات مکانیک .

14.آشنایی با اجزاء ماشین .

15.آشنایی با انواع روش های جوشکاری .

16.آشنایی با انواع تجهیزات مکانیکی ( ماشین اره ، دریل ، سنگ جت و ...)

17.آشنایی با انواع روش های برش کاری ( برشکاری با هوا برش و ...)

18.آشنایی با گیربکس ها .

19.آشنایی با انواع روانکار ها .

20.آشنایی با انواع کوپلینگ ها .

21.آشنایی با انواع انطباق ها .

 

 

تکنسین برق و تجهیزات جرثقیل سقفی

1- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم برق

2- ارتباط موثر .

3- متقاعدسازی .

4- تاب آوري .

5- خوداتکایی .

6- روحیه یادگیري .

7- خلاقیت و ایده پردازي .

8- نظارت برفعالیت ها .

9- توانمندسازی .

10- روحیه تیم سازی و کارگروهی .

11-- بکارگیری،اثرگذاری،ایجاد انگیزه در پرسنل .

10-  آشنایی با ابزار آلات برقی .

11- تسلط  برنقشه خوانی برق ( قدرت و فرمان).

12- آشنایی با انواع روش های راه اندازی موتور های AC .

13- آشنایی با انواع روش های کنترل سرعت موتور های AC .

14- آشنایی با فرآیند ساخت تابلو های برق .

15-  آشنایی با استانداردهای کابل و کابل کشی .

16- آشنایی با دستگاه های اندازه گیری الکتریکی .

17- آشنایی با حفاظت های الکتریکی .

18- آشنایی با انواع کلید های الکتریکی فشار ضعیف .

19- آشنایی با انواع ترانس ها .

 

 

کارشناس ایمنی

1- مدرک تحصیلی لیسانس ایمنی

2- ارتباط موثر

3- چالش پذیري و روحیه حل مسئله جمعی

4- متقاعدسازی

5- تاب آور ي

6- خوداتکایی

7- نتیجه گرایی

8- روحیه یادگیري

9- خلاقیت و ایده پرداز ي

10-مهارت هاي فنی

11-ICDL

12- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

 

د)  مفاد آزمون :

آزمون مبتني بر سوالات چهار گزینه اي بدون احتساب نمره منفي مي باشد.

سوالات با توجه به گروه امتحاني و رشته هاي مورد نياز طراحي شده و مفاد آزمون شامل سه بخش می باشد:

 1-سولات عمومی در خصوص مهارت های مورد نیاز

2- توانایي ذهني و استدلال

3- تجسم و هوش

مراحل فرآیند استخدام:

1- مطالعه دقيق شرایط آگهي مندرج در آن و آماده نمودن مدارک مورد نياز

2- ورود به سایت ثبت نام ( ورود از طریق لینک معرفی شده در آخر همین صفحه و پرداخت بخشی از هزینه های آزمون به سازمان فنی و حرفه ای که نحوه پرداخت در سایت ثبت نام مشخص شده است)

3- ثبت نام در آزمون و اخذ كد رهگيري

4- در صورتی که نفرات ثبت نام کننده در هر رشته بیش از 4 برابرظرفیت باشد یک مرحله آزمون آنلاین (غیر حضوری) پیش از آزمون کتبی  نیز اضافه خواهد شد که لازمه حضور در آزمون کتبی قبولی در این مرحله خواهد بود. 

5- حضور در محل برگزاري آزمون طبق برنامه آزمون كتبي

6- دریافت نتيجه آزمون كتبي از طریق سایت ثبت نام

7- در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون كتبي، حضور در فرآیند ارزیابي مهارتي و مصاحبه و كانون ارزیابي شایستگي

8- حضور در مرحله معاینات طب صنعتي درصورت پذیرش در مراحل قبلي

9- تکميل پرونده شامل ارائه مدارک عدم سوء پيشينه و عدم اعتیاد و سایر مدارک مورد نياز

10- انعقاد قرارداد موقت كار ، شروع به كار و آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي پذیرفته شدگان نهایي.

 

محدوده سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت:

اصفهان: شاهين شهر/ خميني شهر/ سپاهان شهر/بهارستان/خوراسگان/ درچه /دولت آباد/ شهرک سيمرغ/شهيدكشوري/خورزوق

مبارکه/ قهنویه/صفائيه/دهنو/سرارود/شيخ آباد/وینيچه/زیباشهر/لنج/خولنجان/آدرگان/ دستگرد/ بارچان/ فخرآباد/جوشان/ هراتمه/ زودان/ دارگان/ دهسرخ/ اراضي/ باغملک/ جوهرستان/ دیزیچه/ نکوآباد/ اسماعيل ترخان/ مزرعچه/حسن آباد قلعه بزي/كركوند/حسن آباد تنگ بيدكان/ مجلسي/طالخونچه/الو/آبرو/ حوض ماهي /نهچير/كليسان/ قميشلو

زرین شهر/ فولادشهر/ورنامخواست/سده/باغبادران/چرمهين/ كچوئيه /چمگردان/ سياهبوم/سورچه بالا و پایين/ قلعه قاسم/ كاهریز/ اهل آباد /برنجگان/ كرچگان/نوگران/بيستجان

نجف آباد/ گلدشت/ویلاشهر/یزدانشهر/اميرآباد/كوشک/قلعه سفيد/ تيران

شهرضا/دهاقان/اسالم آباد/پوده/قهه/علي آباد جمبزه/دزج/همگين

فلاورجان/قهدریجان/ كليشاد/ یزدآباد / پيربکران/ زازران / والشان / سهروفيروزان / حسين آباد/ كرسگان/ دارافشان/ اجگرد/ گارماسه/ زفره/ خوانسارک/ الرگان/ بجگرد/ كرفشان/كاویان /گلگون/ كافشان/ عليشاهدان/طاد

چهار محال بختیاری: شهركرد/بروجن/بلداجي/فرخ شهر/ سفيد دشت/ قلعه لایبيد / كليشادرخ/ باباشيخعلي

نحوه ثبت نام :

جهت ثبت نام ضمن مطالعه نکات زیر از طریق لینک ثبت نام که در پایان این صفحه قرار داده شده اقدام نمایید.

1- توصیه می گردد برای انجام بهتر و کامل تر مراحل ثبت نام، ترجیحاً از رایانه به جای تلفن همراه استفاده نمایید.

2-  در صورتی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اید ابتدا از طریق قسمت ثبت نام در سایت مربوطه نسبت به تکمیل فرم ها اقدام فرمایید.

3-  اطلاع رسانی مراحل آزمون از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده انجام می پذیرد لذا با دقت نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و شماره همراه اقدام و در پایان اطلاعات را ذخیره نمایید .  

4- دقت نمایید که نام کاربری کدملی درج شده در سامانه می باشد. همچنین رمز عبور را برای ورود مجدد و انجام مراحل بعد به خاطر بسپارید.

5- بعد از ورود به پروفایل شخصی وارد قسمت "مشخصات من" شده  و آن را با دقت تکمیل و در آخرین قسمت حتما ذخیره نمایید.دقت شود بعد از ذخیره نهایی امکان ویرایش وجود ندارد.همچنین درج تاریخ و ساعت تکمیل بعد از ذخیره نهایی در بخش "مشخصات من"  قابل مشاهده می باشد.

6-  پس از تکمیل مرحله  ثبت نام به بخش " آزمون های فعال" رفته و در آزمون شغلی مورد نظر ثبت نمایید.

7- انتخاب چند گروه شغلی به شرط داشتن کامل شرایط احراز و شایستگی و پرداخت بخشی از هزینه های آزمون به مبلغ 200.000 ریال به صورت جداگانه برای هر آزمون شغلی مجاز می باشد.

8- در پایان می توانید در بخش آزمون های ثبت نام شده از آزمون ثبت نام شده اطمینان حاصل نمایید.

9- عدم دقت در ورود اطلاعات و عدم انجام موارد از جمله ذخیره اطلاعات در بخش مشخصات من ، ثبت نام در گروه شغلی از بخش آزمون های فعال و عدم پرداخت هزینه بر عهده متقاضی بوده و از روند استخدام حذف می گردد.

10- ثبت نام شما بعد از بررسی بخش های مختلف از جمله هزینه پرداخت توسط بخش مالی، قطعی می گردد.در صورت عدم تایید امکان ادامه روند ثبت نام مقدور نیست.

11- همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال،  بعد از ثبت نام از قسمت پشتیبانی، بخش درخواست پشتیبانی استفاده نمایید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده شود.

12- در صورت وجود مشکل در ثبت نام به سامانه پیام کوتاه مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 50004075000111 پیام ارسال نمایید.

13-کلیه مراحل ثبت نام و پیگیری های بعدی آن از طریق لیک زیر امکان پذیر است و سایت فولاد مبارکه صرفا نسبت به اطلاع رسانی آگهی استخدام اقدام نموده و ثبت نام شما در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای انجام می پذیرد.

 

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید 

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۳.۵۶ |  مجموع :  ۲۷

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0