استخدام تکمیل ظرفیت شرکت مهندسی رهاب گستر پردیس

کد: 48572333 موضوع قرارداد : انجام عملیات تعمیرات و بازسازی تجهیزات مکانیک خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا شروع ثبت نام : 1402/07/24 پایان ثبت نام :1402/07/30

استخدام تکمیل ظرفیت شرکت مهندسی رهاب گستر پردیس

1402/04/14 پایان ثبت نام :1402/04/18

شروع ثبت نام : 1402/07/24     پایان ثبت نام : 1402/07/30

این شرکت به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از واجدین شرایط با برگزاري آزمون، ارزیابي مهارتي و مصاحبه، كانون ارزیابي شایستگي ، شناختی و معاینات طب صنعتي جهت سنجش سلامت وتوانایي جسمي به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي جذب مي نماید.

 

تخصص مورد نیاز

جنسیت تعداد

جوشكار لوله و آرگون

مرد 13

الايمنت كار

مرد 3

تعمیرکار مکانیک

مرد 22

لوله کش صنعتی

مرد 16

داربست بند

مرد 16

 

 الف)  شرایط عمومي

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ایران

2- تدین به دین اسلام یا یکي از ادیان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي

3- نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد

4- عدم سوء مصرف مواد اعتيادآور به تأیيد مراجع ذی صلاح

5- داشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم

6 - شرایط سنی:

حداقل سن 18 سال تمام شمسی

حداکثر سن :

- رده اپراتوری 27 سال تمام شمسی

-  رده تکنیسن  29سال تمام شمسی

-   رده کارشناسی  31سال تمام شمسی

- (مبناي محاسبه حداكثر سن آخرین روز ثبت نام می باشد)

7-  داشتن سلامت و توانایي كامل جسمي، روحي و ویژگي هاي روانشناختي جهت انجام فعاليت هاي شغلي طبق تأیيد مركز بهداشت حرفه اي

 

ب) شرایط اختصاصی

1- به كليه دارندگان كارت هاي پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم  به مدت 24ماه خدمت نظام وظيفه قانوني به حداكثر سن اضافه خواهد شد.

2- داوطلباني كه داراي سابقه كار مرتبط با پرداخت حق بيمه در صندوق هاي بازنشستگي معتبر كشور مي باشند، به ازاي هر سال سابقه یک سال و تا سقف 6 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

این دسته از افراد مي بایست گواهي پرداخت حق بيمه از صندوق بازنشستگي مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز كنترل مدارک (پس از کسب حد نصاب نمره قبولی آزمون كتبي ) به همراه داشته باشند.

 

ج)شرایط شایستگی

شغل : جوشکار لوله و آرگون

1- مدرک تحصیلی دیپلم فنی (برق ،مکانیک ، تاسیسات و ...)

2- پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط کار

3- تشخیص فلزات آهنی و غیر آهنی

4- بریدن لوله با اندازه های مختلف بوسیله ماشین و گاز

5- سنگ زدن و آماده نمودن درز جوش

6- راه اندازی دستگاه های جوشکاری برق

7- انتخاب و تشخیص انواع الکترود مورد استفاده در جوشکاری لوله

8- ایجاد و حفظ قوس الکتریکی بطور مناسب و جوشکاری گرده های ساده و مرکب

9- جوشکاری و اتصال لوله های فولادی در وضعیت مختلف با قوس الکتریکی

10-جلو گیری از پیچیدگی لوله هنگام جوشکاری

11-راه اندازی و ایجاد قوس الکتریکی با دستگاه های جوشکاری TIG

12- گرده سازی ساده و مرکب فولاد معمولی با جوشکاری TIG

13- جوشکاری انواع اتصالات فولاد معمولی با روش TIG در حالت های مختلف

14- جوشکاری لوله های فولاد معمولی با روش TIG در حالت های مختلف

15- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

شغل: الایمنت کار

1- مدرک تحصیلی دیپلم فنی( برق ،مکانیک، تاسیسات و...)

2- اصول و مفاهیم ناهمراستایی

3- آثار عدم هم محوری در تجهیزات

4- آشنایی با کوپلینگ ها

5- آشنایی با یاتاقان ها

6- سیستم آب بندی

7- آشنایی با ابزار اصلی در انجام همراستاسازی

8- روش های همراستا سازی

9- محاسبات الایمنت

10-مدارک فنی و حد پذیرش همراستا ساز

11-آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

13-آشنایی با انواع کوپلینگ ها

14-آشنایی با انواع انطباق ها

15- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

شغل: تعمیرکار تجهیزات مکانیک

1- مدرک تحصیلی دیپلم مکانیک

2- نقشه خوانی

3- عیب یابی تجهیزات مکانیک

4- آشنایی با ابزار آلات مکانیک

5- تعویض ، نگهداری و کنترل سیستم های مکانیکی

6- انجام جوشکاری های الکتریکی ( برنج و ...)

7- تنظیم دستگاه های مکانیک ، یاتاقان ها ووسایل محکم کننده انعطافی

8- بازرسی هندریل ها ، گریتینگ ها ، منهول و ....

9- آشنایی با ماشین اره ، دریل ، سنگ زنی و خم لوله

10-انجام برشکاری با هوا برش

11-آشنایی با گیربکس ها

12-آشنایی با انواع روانکار ها

13-آشنایی با انواع کوپلینگ ها

14-آشنایی با انواع انطباق ها

15- آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

شغل: لوله کش

1- مدرک تحصیلی دیپلم عمومی

2- توانایی ترسیم نقشه های تاسیساتی

3- توانایی خمکاری لوله های فولادی

4- توانایی تشخیص انواع تاسیسات حرارت مرکزی

5- توانایی نصب مبدلهای آب گرم مصرفی غیر مستقیم

6- توانایی نصب منابع انبساط

7- توانایی نصب دیگهای آب گرم شوفاژ

8- توانایی ساخت و نصب و عایق بندی کلکتورها

9- توانایی نصب، راه اندازی و رفع عیب مشعلهای گازی و گازوئیلی و مازوت سوز و دوگانه

10-توانایی ساخت اتصالات تبدیلی

     11-توانایی نصب و راه اندازی پمپ شیرکلاتور( خطی- زمینی)

      12- توانایی نصب شیرها در تاسیسات آب گرم

      13-توانایی راه اندازی تابلو برق موتور خانه

      14- توانایی نصب وراه اندازی پکیج حرارت مرکزی

      15- توانایی رفع عیب قطعات پکیج حرارت مرکزی

      16- توانایی نصب کوره های گرم

      17- توانایی نصب منبع سوخت رسانی مشعل

      18- توانایی لوله کشی شبکه حرارت مرکزی ساختمان

      19- توانایی تغذیه و تخلیه آب در سیستم حرارت مرکزی

     20- توانایی نصب کنوکتور،یونیت هیتر،رادیاتور و فن کوئل

       21- توانایی نصب و راه اندازی تجهیزات و لوله کشی تاسیسات آبی استخر و جکوزی و سونا

 22-آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

شغل : داربست بند

1- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی ( برق ،مکانیک ،تاسیسات و...)

2- حصول اطمینان از کار نصب داربست و زدن تگ داربست فلزی

3- بازرسی و بررسی داربست هایی که در زمان طولانی نصب می شوند

4- طراحی و پیش بینی مربوط به داربست ( محدودیت وزن، نوع داربست ، حفاظت در برابر سقوط، اتصال ، پشتیبانی و غیره)

5- بازرسی نهایی داربست قبل از استفاده اولیه

6- جمع آوری مواد و متریال داربست ها

7-آشنایی با کلیه لوازم حفاظت فردی عمومی و اختصاصی

 

 

 

 

د)  مفاد آزمون :

آزمون مبتني بر سوالات چهار گزینه اي بدون احتساب نمره منفي مي باشد.

سوالات با توجه به گروه امتحاني و رشته هاي مورد نياز طراحي شده و مفاد آزمون شامل سه بخش می باشد:

 1-سولات عمومی در خصوص مهارت های مورد نیاز

2- توانایي ذهني و استدلال

3- تجسم و هوش

مراحل فرآیند استخدام:

1- مطالعه دقيق شرایط آگهي مندرج در آن و آماده نمودن مدارک مورد نياز

2- ورود به سایت ثبت نام ( ورود از طریق لینک معرفی شده در آخر همین صفحه و پرداخت بخشی از هزینه های آزمون به سازمان فنی و حرفه ای که نحوه پرداخت در سایت ثبت نام مشخص شده است)

3- ثبت نام در آزمون و اخذ كد رهگيري

4- در صورتی که نفرات ثبت نام کننده در هر رشته بیش از 4 برابرظرفیت باشد یک مرحله آزمون آنلاین (غیر حضوری) پیش از آزمون کتبی  نیز اضافه خواهد شد که لازمه حضور در آزمون کتبی قبولی در این مرحله خواهد بود. 

5- حضور در محل برگزاري آزمون طبق برنامه آزمون كتبي

6- دریافت نتيجه آزمون كتبي از طریق سایت ثبت نام

7- در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون كتبي، حضور در فرآیند ارزیابي مهارتي و مصاحبه و كانون ارزیابي شایستگي

8- حضور در مرحله معاینات طب صنعتي درصورت پذیرش در مراحل قبلي

9- تکميل پرونده شامل ارائه مدارک عدم سوء پيشينه و عدم اعتیاد و سایر مدارک مورد نياز

10- انعقاد قرارداد موقت كار ، شروع به كار و آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي پذیرفته شدگان نهایي.

 

محدوده سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت:

اصفهان: شاهين شهر/ خميني شهر/ سپاهان شهر/بهارستان/خوراسگان/ درچه /دولت آباد/ شهرک سيمرغ/شهيدكشوري/خورزوق

مبارکه/ قهنویه/صفائيه/دهنو/سرارود/شيخ آباد/وینيچه/زیباشهر/لنج/خولنجان/آدرگان/ دستگرد/ بارچان/ فخرآباد/جوشان/ هراتمه/ زودان/ دارگان/ دهسرخ/ اراضي/ باغملک/ جوهرستان/ دیزیچه/ نکوآباد/ اسماعيل ترخان/ مزرعچه/حسن آباد قلعه بزي/كركوند/حسن آباد تنگ بيدكان/ مجلسي/طالخونچه/الو/آبرو/ حوض ماهي /نهچير/كليسان/ قميشلو

زرین شهر/ فولادشهر/ورنامخواست/سده/باغبادران/چرمهين/ كچوئيه /چمگردان/ سياهبوم/سورچه بالا و پایين/ قلعه قاسم/ كاهریز/ اهل آباد /برنجگان/ كرچگان/نوگران/بيستجان

نجف آباد/ گلدشت/ویلاشهر/یزدانشهر/اميرآباد/كوشک/قلعه سفيد/ تيران

شهرضا/دهاقان/اسالم آباد/پوده/قهه/علي آباد جمبزه/دزج/همگين

فلاورجان/قهدریجان/ كليشاد/ یزدآباد / پيربکران/ زازران / والشان / سهروفيروزان / حسين آباد/ كرسگان/ دارافشان/ اجگرد/ گارماسه/ زفره/ خوانسارک/ الرگان/ بجگرد/ كرفشان/كاویان /گلگون/ كافشان/ عليشاهدان/طاد

چهار محال بختیاری: شهركرد/بروجن/بلداجي/فرخ شهر/ سفيد دشت/ قلعه لایبيد / كليشادرخ/ باباشيخعلي

نحوه ثبت نام :

جهت ثبت نام ضمن مطالعه نکات زیر از طریق لینک ثبت نام که در پایان این صفحه قرار داده شده اقدام نمایید.

1- توصیه می گردد برای انجام بهتر و کامل تر مراحل ثبت نام، ترجیحاً از رایانه به جای تلفن همراه استفاده نمایید.

2-  در صورتی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اید ابتدا از طریق قسمت ثبت نام در سایت مربوطه نسبت به تکمیل فرم ها اقدام فرمایید.

3-  اطلاع رسانی مراحل آزمون از طریق شماره تلفن همراه ثبت شده انجام می پذیرد لذا با دقت نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و شماره همراه اقدام و در پایان اطلاعات را ذخیره نمایید .  

4- دقت نمایید که نام کاربری کدملی درج شده در سامانه می باشد. همچنین رمز عبور را برای ورود مجدد و انجام مراحل بعد به خاطر بسپارید.

5- بعد از ورود به پروفایل شخصی وارد قسمت "مشخصات من" شده  و آن را با دقت تکمیل و در آخرین قسمت حتما ذخیره نمایید.دقت شود بعد از ذخیره نهایی امکان ویرایش وجود ندارد.همچنین درج تاریخ و ساعت تکمیل بعد از ذخیره نهایی در بخش "مشخصات من"  قابل مشاهده می باشد.

6-  پس از تکمیل مرحله  ثبت نام به بخش " آزمون های فعال" رفته و در آزمون شغلی مورد نظر ثبت نمایید.

7- انتخاب چند گروه شغلی به شرط داشتن کامل شرایط احراز و شایستگی و پرداخت بخشی از هزینه های آزمون به مبلغ 200.000 ریال به صورت جداگانه برای هر آزمون شغلی مجاز می باشد.

8- در پایان می توانید در بخش آزمون های ثبت نام شده از آزمون ثبت نام شده اطمینان حاصل نمایید.

9- عدم دقت در ورود اطلاعات و عدم انجام موارد از جمله ذخیره اطلاعات در بخش مشخصات من ، ثبت نام در گروه شغلی از بخش آزمون های فعال و عدم پرداخت هزینه بر عهده متقاضی بوده و از روند استخدام حذف می گردد.

10- ثبت نام شما بعد از بررسی بخش های مختلف از جمله هزینه پرداخت توسط بخش مالی، قطعی می گردد.در صورت عدم تایید امکان ادامه روند ثبت نام مقدور نیست.

11- همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال،  بعد از ثبت نام از قسمت پشتیبانی، بخش درخواست پشتیبانی استفاده نمایید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده شود.

12- در صورت وجود مشکل در ثبت نام به سامانه پیام کوتاه مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 50004075000111 پیام ارسال نمایید.

13-کلیه مراحل ثبت نام و پیگیری های بعدی آن از طریق لیک زیر امکان پذیر است و سایت فولاد مبارکه صرفا نسبت به اطلاع رسانی آگهی استخدام اقدام نموده و ثبت نام شما در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای انجام می پذیرد.

 

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید 

امتیاز :  ۳.۸۴ |  مجموع :  ۳۱

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0